Worki-in-progress

Strony wykorzystujące moje zdjęcia:

Wystawy na których obecne były moje zdjęcia:
Wystawa IG "Ich Grafiki"  jako część festiwalu "Sztuka Do Rzeczy 2020" organizowanego w Krakowie.
YOUTUBE - film o uczestnikach wystawy.
FACEBOOK - informacja o wernisażu wystawy.
Back to Top